گزارش فعالیت های کلاس اول

روز جهانی کودک
1396/07/26 ساعت 10:08:28
جشن قرآن کلاس اول
1396/07/24 ساعت 10:49:20
جشن شکوفه ها
1396/07/24 ساعت 09:51:22
جشن دهه ی فجر
1395/11/23 ساعت 22:48:13
آموزش مراحل پخت نان
1395/09/15 ساعت 03:03:29
روز بدون کیف کلاس اول
1395/09/05 ساعت 08:42:01
اردوی باغ فدک
1395/08/14 ساعت 00:32:17
آموزش حس لامسه و چشایی
1395/08/04 ساعت 00:59:32
آموزش سایه
1395/08/04 ساعت 00:57:29