خبرهای مدرسه

هفته کتابخوانی
1396/09/08 ساعت 16:45:30
المپیاد ورزشی
1396/09/08 ساعت 16:02:20
صبحانه سالم و هماهنگ
1396/07/26 ساعت 10:53:29
جشن اختتامیه طرح کرامت
1396/02/30 ساعت 22:52:44
جشن عبادت
1396/02/02 ساعت 20:54:24
جشن سبزه ها
1395/12/23 ساعت 00:06:43
روز درختکاری
1395/12/22 ساعت 23:52:45
آموزش وضو و نماز و حواس
1395/08/04 ساعت 01:05:11
جشن شکوفه ها
1395/07/09 ساعت 03:20:05
برگزاری جشن روز معلم
1395/02/12 ساعت 23:21:03
برگزاری مسابقه نقاشی
1394/06/30 ساعت 16:15:52
برگزاری نهار وحدت
1393/11/25 ساعت 15:23:56
برنامه پخت و توزیع نذری
1393/11/01 ساعت 13:00:39
بازدید از پارک ترافیک
1393/10/07 ساعت 10:16:20
برگزاری روز بدون کیف
1393/09/26 ساعت 19:44:26
برگزاری صبحانه هماهنگ
1393/08/18 ساعت 11:56:02