کادر آموزشی

معلم های مهربان مدرسه

 

خانم فرحناز نریمانی مربی  پیش دبستان 
خانم  ندا اخلاقی معلم کلاس اول 
خانم لیلا رضایی معلم کلاس دوم 
خانم مرضیه دهقان خلیلی معلم کلاس سوم 
خانم  لیلا تقوی مقدم معلم کلاس چهارم 
خانم نجمه جاوید معلم کلاس پنجم 
خانم بدری زارع معلم کلاس ششم 
 خانم نیلوفر شرفیان مربی خط
خانم آیدا نجف زاده مربی زبان انگلیسی
خانم شیروانی مربی ورزش
خانم نگار قنبری مربی نقاشی