مراسم جشن تکلیف دانش آموزان پایه سوم

اردوی نیم روزه مجتمع خلیج فارس

مراسم جشن تکلیف دانش آموزان پایه سوم

کسب مقام اول نونهالان کشور توسط دانش آموز عزیزمان مهسا گمرکچی در مسابقات پینگ پنگ

درخشش چشمگیر و کسب  مقام اول نونهالان کشور در رشته پینگ پنگرا به دانش آموز عزیزمان مهسا گمرکچی، اولیای دبستان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم.

موفقیت

درخشش چشمگیر و کسب مقام برتر ناحیه یک در جشنواره نوجوان سالم را به دانش آموزان، اولیای دبستان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم.

موفقیت و کسب مقام برتر ناحیه در مسابقات دومینو

درخشش چشمگیر و کسب مقام برتر ناحیه یک در مسابقات دومینو را به دانش آموزان، اولیای دبستان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم.

موفقیت در مسابقات قرآن

 

درخشش چشمگیر و کسب مقام برتر ناحیه یک،در مسابقات قرآن را به دانش آموزان، اولیای دبستان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم.

هفته کتابخوانی

المپیاد ورزشی

طرح خودباوری