کسب مقام اول نونهالان کشور توسط دانش آموز عزیزمان مهسا گمرکچی در مسابقات پینگ پنگ

درخشش چشمگیر و کسب  مقام اول نونهالان کشور در رشته پینگ پنگرا به دانش آموز عزیزمان مهسا گمرکچی، اولیای دبستان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم.

موفقیت

درخشش چشمگیر و کسب مقام برتر ناحیه یک در جشنواره نوجوان سالم را به دانش آموزان، اولیای دبستان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم.

موفقیت و کسب مقام برتر ناحیه در مسابقات دومینو

درخشش چشمگیر و کسب مقام برتر ناحیه یک در مسابقات دومینو را به دانش آموزان، اولیای دبستان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم.

موفقیت در مسابقات قرآن

 

درخشش چشمگیر و کسب مقام برتر ناحیه یک،در مسابقات قرآن را به دانش آموزان، اولیای دبستان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم.

هفته کتابخوانی

المپیاد ورزشی

طرح خودباوری

انتخابات شورای دانش آموزی سال 97-96

صبحانه سالم و هماهنگ

روز جهانی کودک پیش دبستانی ایران فردا