گزارش فعالیت های کلاس سوم | ساخت آینه تخت و مقعر و محدب با بادکنک و کاغذ آلومینیمی و لوله پلاستیکی پایه سوم

جشن اختتامیه طرح کرامت
1396/02/30 ساعت 22:52:44
جشن عبادت
1396/02/02 ساعت 20:54:24
جشن دهه ی فجر پایه ی سوم
1395/11/23 ساعت 23:16:11
املای سفره ای
1395/11/23 ساعت 22:55:01
جشن خودکار پایه سوم
1395/11/09 ساعت 09:36:33
آزمایش تشکیل ابر
1395/09/21 ساعت 09:32:12
آموزش نماز پایه ی سوم
1395/09/01 ساعت 19:32:34
تهیه ی روزنامه دیواری
1395/08/28 ساعت 23:37:44
اردوی باغ فدک
1395/08/14 ساعت 01:34:13