موفقیت و کسب مقام برتر ناحیه در مسابقات دومینو

درخشش چشمگیر و کسب مقام برتر ناحیه یک در مسابقات دومینو را به دانش آموزان، اولیای دبستان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم.

قبولی دانش آموز عزیزمان درسا حقیقت در آزمون نمونه دولتی

درخشش افتخار آفرین دانش آموز ساعی و کوشا درسا حقیقت در آزمون مدارس نمونه دولتی با کسب نمره قبولی و تراز بالا را به خانواده محترم ، مدیریت گرانقدر ، همکاران و موسس دبستان تبریک گفته و برای ایشان موفقیت روزافزون آرزومندیم.

قبولی دانش آموز عزیزمان پانیذ جان در مدرسه نمونه دولتی

 

 

خبر مسرت بخش، همواره دل را شاد و لحظه ها را ماندگار می سازد، و اینک خبر شادمانه موفقیت شما نیز مایه مباهات است .آری، دستان پرتوان و عزم استوار باردگر حدیث پرافتخار پیروزی رامی سراید و امروز را برای فردایی بهتر و سازنده آماده می سازد. 
پانیذ جان قبولی شما در مدرسه نمونه دولتی را تبریک عرض می نماییم و برایتان از خداوند مهربان دلی از جنس بلور، به رنگ آسمان و وسعت دریا خواستاریم.

قبولی دانش آموزان عزیزمان عارفه جان در مدرسه نمونه دولتی

 

خبر مسرت بخش، همواره دل را شاد و لحظه ها را ماندگار می سازد، و اینک خبر شادمانه موفقیت شما نیز مایه مباهات است .آری، دستان پرتوان و عزم استوار باردگر حدیث پرافتخار پیروزی رامی سراید و امروز را برای فردایی بهتر و سازنده آماده می سازد. 
عارفه جان قبولی شما در مدرسه نمونه دولتی را تبریک عرض می نماییم و برایتان از خداوند مهربان دلی از جنس بلور، به رنگ آسمان و وسعت دریا خواستاریم.

افتخارات و دستاوردهای مدرسه