کادر اداری

سمت های اداری دبستان

موسس

 پروین کریمی

مدیر

رقیه زارع

معاون آموزشی و پرورشی

گیتا اجاقی

معاون اجرایی

انیسه صدق‌آمیز

معاون فناوری اطلاعات

نیلوفر شرفیان

      پشتیبان سایت

 مرضیه معتقدالحق