افتخارات فرهنگی و هنری مدرسه

فایل های ضمیمه :

موفقیت

درخشش چشمگیر و کسب مقام برتر ناحیه یک در جشنواره نوجوان سالم را به دانش آموزان، اولیای دبستان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم.

موفقیت در مسابقات قرآن

 

درخشش چشمگیر و کسب مقام برتر ناحیه یک،در مسابقات قرآن را به دانش آموزان، اولیای دبستان و خانواده محترمشان تبریک می گوییم.

موفقیت دانش آموز عزیزمان الینا تیماس در مسابقات زیبا نویسی مقطع ابتدایی ناحیه

خبر مسرت بخش، همواره دل را شاد و لحظه ها را ماندگار می سازد، و اینک خبر شادمانه موفقیت شما نیز مایه مباهات است .آری، دستان پرتوان و عزم استوار باردگر حدیث پرافتخار پیروزی رامی سراید و امروز را برای فردایی بهتر و سازنده آماده می سازد. 
الینا جان کسب رتبه اول در مسابقه زیبانویسی ابتدایی ناحیه را تبریک عرض می نماییم و برایتان از خداوند مهربان دلی از جنس بلور، به رنگ آسمان و وسعت دریا خواستاریم.

موفقیت دانش آموز عزیزمان فاطمه غلامی در مسابقات انشای نماز و نهج البلاغه ابتدایی ناحیه

خبر مسرت بخش، همواره دل را شاد و لحظه ها را ماندگار می سازد، و اینک خبر شادمانه موفقیت شما نیز مایه مباهات است .آری، دستان پرتوان و عزم استوار باردگر حدیث پرافتخار پیروزی رامی سراید و امروز را برای فردایی بهتر و سازنده آماده می سازد. 
فاطمه جان کسب رتبه برتر در مسابقه انشای نماز و مسابقه نهج البلاغه ابتدایی ناحیه را تبریک عرض می نماییم و برایتان از خداوند مهربان دلی از جنس بلور، به رنگ آسمان و وسعت دریا خواستاریم.

موفقیت دانش آموزان عزیزمان در مسابقات قرآن ابتدایی ناحیه

خبر مسرت بخش، همواره دل را شاد و لحظه ها را ماندگار می سازد، و اینک خبر شادمانه موفقیت شما نیز مایه مباهات است .آری، دستان پرتوان و عزم استوار باردگر حدیث پرافتخار پیروزی رامی سراید و امروز را برای فردایی بهتر و سازنده آماده می سازد. 
ثنا ، مهسا و ساناز جان کسب رتبه برتر در مسابقه قرآن ابتدایی ناحیه را تبریک عرض می نماییم و برایتان از خداوند مهربان دلی از جنس بلور، به رنگ آسمان و وسعت دریا خواستاریم.