شورای دانش آموزی

اهداف تشکیل شورا های دانش آموزی:
     الف) تشکل شورا به منظور تصدی گری، شامل اهداف:
1ـ آماده سازی دانش آموزان برای جامعه پذیری و تمرین مشارکت اجتماعی
2ـ استفاده از توانمندی های مختلف دانش آموزان به مثابه منابع انسانی در اجرای برنامه های درسی
3ـ ایجاد روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت دانش آموزان
4ـ تمرین کار گروهی و آمادگی دانش آموزان برای ایجاد سازمانهای کار آفرین
5 ـ صرفه جویی در هزینه های نیروی انسانی موظف
6 ـ ایجاد حس رقابت بین کلاس ها در امر مشارکت در کارهای مدرسه ( فاستبقوا الخیرات )
7 ـ کاهش فاصله بین مسئولین و دانش آموزان و حذف فاصله کلاس و دفتر
     ب)  تشکل شورا در عرصه اندیشه ورزی شامل اهداف:
1ـ شناسایی نقاط قوت و ضعف دبیرستان از دید دانش آموزان ( باز خوردگیری )
2ـ مشارکت در شناخت نیاز های روز آمد دانش آموزان( ایده یابی و تصمیم سازی )
3ـ رهیافت اجرائی جهت رفع نیازهای فوق ( تصمیم گیری )
4ـ مشارکت در جمع آوری تجارب دیگران
5 ـ تقویت بنیه اندیشه ورزی دانش آموزان
6- هم سوسازی دانش آموزان با سیاست های مدیریت

 

شرح وظایف مسئول پایه :
مسئول پایه نقش محوری و کلیدی در راه اندازی ، ساماندهی ، هدایت و اجرای فعالیت شوراهای کلاسی تحت مسئولیت خود را دارد و می بایست دانش آموزان پایه را به فعالیت و مشارکت در شوراهای کلاسی ترغیب نمایند.
برای شوراهای کلاسی در پایه بر عهده دارد که به اختصار می توان به نکات ذیل اشاره نمود :
1-     قرار دادن اساس نامه شوراها در اختیار دانش آموزان
2-     تعریف و تفهیم حیطه اختیارات شوراهای دانش آموزی در سطح مدرسه برای دانش آموزان جدید الورود
3-     ترغیب و تشویق دانش آموزان با خصوصیات خاص جهت مدیریت کلاس در انتخابات شوراها
4-     اختصاص بخشی از زنگ مشاوره جهت پاسخگویی و شفاف سازی وظایف شوراها به دانش آموزان کلاس
5-     برگزاری جلسات هفتگی با اعضاء شورای کلاسی جهت برنامه ریزی فعالیت های جاری و آتی شورای کلاس
6-      پیگیری مصوبات جلسات در طول هفته از مدیران کلاس ها
 
شرح وظایف معاونت فرهنگی :
ارزیابی ،  جمع بندی ، مدیریت کلی و هماهنگی بین شورای سه پایه را درسطح مدرسه بر عهده دارد که این وظایف به اختصار به شرح ذیل می باشد :
1-     تشکیل شورای تائید صلاحیت جهت بررسی صلاحیت کاندیداها، معاونین ونظارت بر نحوه تبلیغات در سطح مدرسه
2-     تشکیل شورای اجرایی وبرگزار کننده انتخابات و نظارت برشمارش آرا
3-     پیگیری برقراری ماهانه جلسات مدیران کلاسی با مدیریت دبیرستان
4-     مشخص نمودن فرایند امتیاز دهی شوراهای کلاسی در طول سال تحصیلی
5-     مشخص نمودن امتیازات کلاسی و شخصی به صورت ماهانه و نصب بر روی تابلوی شوراها
6-      جمع بندی امتیازات سال ، برگزاری جشنواره شوراهای دانش آموزی وتقدیر از معاونین ، مدیران و کلاس برتر
7-     درج نمرات دانش آموزان در کارنامه فرهنگی
وظایف و برنامه های پیشنهادی مدیر و معاونت های کلاسی
مدیر
8-     هدف گذاری و برنامه ریزی کلی برای فعالیت سالانه شورای کلاس
9-     ایجاد حس مشارکت و همکاری های گروهی میان دانش آموزان
10-   استفاده از پتانسیل تمامی دانش آموزان کلاس جهت راه اندازی فعالیت های کلاسی
11-   نظارت  و پیگیری امور از معاونت ها
12-   اجرای طرح های نوین و ابتکاری
13-   مراجعه به مسئول پایه جهت تایید قبل از انجام هزینه ها و درخواست فرم شماره

                                              اسامی شورای دانش آموزی

 

نام خانوادگی

نام

قلی پور

هانیه

معصومی

آتنا

شهریارپور

سارینا

کاراندیش

سارا

حسین‌زاده فرد

عسل

صبور

زهرا

عبودی

سعیده

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*